E-Dergi Oku 

Yeşil Mutabakat ve ESG'ler Yeşil Binaların Zamanı İşte Tam Şimdi Geldi!

Yeşil Mutabakat ve ESG'ler Yeşil Binaların Zamanı İşte Tam Şimdi Geldi!

16 Temmuz 2021 | TEKNİK MAKALE
53. Sayı (Temmuz 2021)
943 kez okundu

DR. DUYGU ERTEN, P.E.
Sürdürülebilir Konut Platformu Başkanı,
Taxonomy Komitesi (2019-2020)-Brüksel
İMU İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Direktör Yardımcısı

Avrupa Komisyonu, Aralık 2019'da hem Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemi hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) uygulamak için gereken temel politika ve önlemlerin ilk yol haritasını ortaya koyan “Avrupa Yeşil Mutabakatını” yayınladı. Avrupa Birliği'ni (AB) 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma yolundaki yaptırım haritası, 2050 yılına kadar iklim nötr bir ekonomi elde etme yarışında "kimseyi geride bırakmama" sözü de veriyor[1].

Avrupa Yeşil Mutabakatının çeşitli hedefleri, iklim nötr bir Avrupa olma hedefi altında, döngüsel ekonomi ve bina yenilemesi gibi iki çok önemli konuyu ajandanın ilk maddeleri yaparak inşaat sektörüne dokunmaktadır. Bu mutabakat, girişimlerin başlatılmasının yanı sıra, özellikle uygulanması ve verimli uygulanması açısından mevcut mevzuat ve politikaların gözden geçirilmesini içermektedir[2].

Avrupa Komisyonu (AB), "Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayi seferberliği" başlığı altında, inşaatta zorunlu geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ikincil hammadde pazarını artırmak için yasal gerekliliklerin göz önünde bulundurulması ve üreticilerin sorumluluğunu ürünün ömrünün sonunda geri dönüşüm veya yeniden kullanım da dahil olmak üzere ürünlerinin tüm yaşam döngüsüne genişleten genişletilmiş üretici sorumluluğunu güçlendirmek de dahil olmak üzere iklim nötr ve döngüsel ürünler için lider pazarların gelişimini teşvik etmek için yeni bir döngüsel ekonomi eylem planının kabul edilmesini planlamaktadır.

Ayrıca, kamu alımlarında çevre kriterlerini artırmak için yeşil kamu satın alımına (green procurement) ilişkin daha fazla yasa ve rehberlik konulu bir öneri de inceleniyor [3].

Aslında, enerji ve kaynak tasarruflu bir şekilde inşa etmek ve yenilemek, AB Yeşil Anlaşması'nın temel taşlarından biridir. Avrupa Komisyonu'nun temel hedefi, şu anda %1 civarında olan binaların yenileme oranını "en az ikiye hatta üçe katlamak" olup, binaların enerji performansıyla ilgili mevzuatın titizlikle uygulanmasını sağlamak için “Üye Devletlerin” ulusal uzun vadeli yenileme stratejilerinin bir değerlendirmesini yapacaktır.

Ayrıca, yeni ve yenilenmiş binaların tasarımının her aşamada döngüsel ekonominin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak ve yapı stokunun dijitalleşme ve iklime dayanıklı olmasını sağlamak için İnşaat Ürünleri Yönetmeliği'nin gözden geçirme süreci öngörülmektedir [3].

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG)
ESG, halka açık şirketleri çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim kriterlerine dayalı önceden tanımlanmış hedefler için tarayan bir yatırım yaklaşımıdır. Bu tür ilkelere uymayan firmalardan veya fosil yakıtlar gibi felsefi olarak karşıt olan endüstrilerde faaliyet gösteren firmaları ifşa etmekte bir yol göstericidir. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) sorunlarının kamu ve kurumsal gündemleri yukarı taşımaya itici güç olmak onları yatırım kararlarında önemli bir itici şirket haline getiriyor. Sosyal açıdan sorumlu veya ahlaki açıdan doğru kararlar almanın yanı sıra, şirketler ve yatırımcılar arasında artan ESG entegrasyonu eğilimi, inşaat sektöründeki sürdürülebilirlik ve toplumsal sorunları ele alma ihtiyacını giderek daha önemli hale getirmektedir.
 

Makalenin devamını okumak için tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Pozitif Enerjili Bir Evde Bina Yönetim Sistemi(*)

Bu makale, 2014 Solar Dekatlon'unda Romanya'yı temsil eden bir ev olan, EFdeN projesinde uygulanan aktif ve pasif stratejileri göstermektedir....
25 Mart 2021

Yeşil Binalar ve Leed Sertifikaları

21.Yüzyılda Türkiye'mizde ve tüm dünyada, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktayız....
23 Kasım 2020

Altensis, Karbon Ayak İzini Çıkarmaya Yardımcı Oluyor

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemek, ölçüp denetlemek çok önemli. Özellikle yurtdışına, örneğin AB ülkelerine, mal veya hizmet ih...
9 Ocak 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.