E-Dergi Oku 

Altensis, Karbon Ayak İzini Çıkarmaya Yardımcı Oluyor

Altensis, Karbon Ayak İzini Çıkarmaya Yardımcı Oluyor

9 Ocak 2019 | TEKNİK MAKALE2.331 kez okundu

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemek, ölçüp denetlemek çok önemli. Özellikle yurtdışına, örneğin AB ülkelerine, mal veya hizmet ihracı yapan firmalar için zorunlu. Karmaşık ve uğraştıran bir raporlama sistemi ile ölçülebilen karbon ayak izi hesaplaması işi artık bir yazılımla kolay hale geliyor. Altensis ekibinin, şirketlerin bu konuda işlerini kolaylaştırmaya dönük olarak faaliyete soktuğu QuickCarbon, tüm önemli Sera Gazı standartları ve referanslarını güncel olarak kapsıyor.

Firmalara ISO 14064-1 Denetimine Hazır Raporlama Fırsatı

Altensis’in sera gazı danışmanlığında edindiği tecrübe ve bilgi birikimini elektronik ortama aktardığı QuickCarbon yazılımı, tüm önemli sera gazı standartları ve referanslarını güncel olarak kapsıyor. Şirketlerin sera gazı emisyonlarını izlemesi, takip etmesi ve yönetmesi konusundaki sıkıntılarına son veren QuickCarbon, aynı zamanda firmaların ihtiyaçlarına paralel olarak ISO 14064 standardına uygun denetime hazır raporlama sunabiliyor.
 

İhtiyacı Karşılayan ve Karmaşık Olmayan Çözüm Sunuyor

Mevcutta bankacılık, üretim ve hizmet sektöründen kullanıcılarının bulunduğu yazılım, firmaların sera gazı hesaplaması için dışarıdan danışmanlar ile çalışma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Altensis yöneticisi Berkay Somalı, QuickCarbon sayesinde şirketlerin karbon yönetimi ve raporlama ihtiyaçlarını kullanıcı dostu arayüzlü bir çözümle giderdiklerini ifade etti. Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemenin önemli ve özellikle yurtdışına mal veya hizmet ihracı yapan firmalar için gerekli olduğunu anlatan Berkay Somalı, QuickCarbon yazılımının karmaşık karbon ayak izi hesaplaması işlemlerini, şirketlerin kendi bünyesindeki sera gazı konusunda uzman olmayan çalışanları tarafından kolaylıkla yapılmasını sağlayan bir platform olduğunu belirtti.

Berkay Somalı sözlerini şöyle sürdürdü:“QuickCarbon ile hesaplama ve raporlama sürecinde harcanan işgücü ciddi anlamda azaltılmakta ve elde edilen sonuçların kalitesi, doğruluğu ve sürekliliği garanti altına alınmaktadır. Bu sayede bir şirketin yıllara sari emisyon performansı ve emisyon kaynakları belirlenerek, olası verimlilik artırıcı önlemler alternatif senaryolar ile QuickCarbon üzerinden denenebilmekte ve hedefler netleştirilebilmektedir.” 

Karbon Ayak İzini Hesaplamak Nedir?

Karbon ayak izi hesabı işletmelerin faaliyetlerinden doğan ve küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının izdüşümünün çıkarılarak birim karbondioksit cinsinden ölçülmesi işlemidir. İşletmeler bu tür bir hesapla faaliyetlerinin atmosferde yarattığı küresel ısınma etkisini uygun metodolojiler altında ölçerek tek birim üzerinden takip etme ve yönetme imkanı bulabilmektedirler.

Karbon Ayak İzi Ölçümü Neden Yapılır?

Karbon ayak izini ölçmek maliyet kontrolü sağlamanın yanı sıra rekabet avantajı da getirmektedir. Konuya açıklama getiren Berkay Somalı, kapsamlı bir emisyon envanterinin bir işletmenin, üretim süreçlerinden, enerji kullanımı ve nakliye altyapısına kadar birçok unsurunu içinde barındırdığını, dolayısıyla, sera gazı emisyonlarını hesaplayan işletmelerin, kayda değer maliyet tasarrufu sağlayabildiğini ve enerji tüketimlerini, emisyonlarını azaltabildiğini söyledi.Berkay Somalı, “Ayrıca İklim Değişikliğine yönelik stratejiler geliştiren ve uygulayan işletmeler, rekabet avantajı yakalarlar. Çünkü artık ülkeler uzun dönem stratejik planlarına karbon ayak izi ölçümünü dahil eden firmalara teşvikler vermekteler” yorumunu yaptı.
Markaların yerküremize karşı sosyal sorumlulukları gereğince de karbon ayak izi ölçüm ve denetimine ihtiyaç duyduklarını belirten Berkay Somalı, aynı zamanda iklim değişikliğine yönelik stratejiler geliştirmenin, işletmelere bazı risklerini belirleme ve tanıma fırsatı verdiğini, düşük karbon ekonomisinden doğan bazı yeni pazar veya ürün fırsatlarını değerlendirme imkanı sunduğunu da ifade etti.


 


İlginizi çekebilir...

Yeşil Binalar ve Leed Sertifikaları

21.Yüzyılda Türkiye'mizde ve tüm dünyada, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktayız....
23 Kasım 2020

Yeşil Kampüs Uygulaması: Kampüs Atıksularının Sulama Amacıyla Yeniden Kullanımı

Türkiye'de ortalama su kaynakları potansiyeli 501 milyar m3/yıl, brüt toplam yenilenebilir yüzeysel su potansiyeli 234 milyar m3/yıl olarak verilm...
30 Aralık 2017

Yeşil Binalarda Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları

Yeşil Binalarda su yönetimi LEED sertifikasının temel bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Su yönetimi sayesinde 2015 ve 2018 yılları arasında ABD...
30 Ekim 2017

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.