E-Dergi Oku 

ÇEDBİK Başkanı Dr. Duygu Erten: "Ulusal Yeşil Bina Sertifikası'nı Tamamlamak İstiyoruz"

ÇEDBİK Başkanı Dr. Duygu Erten:

24 Eylül 2013 | SÖYLEŞİ
20. Sayı (Temmuz-Ağustos 2013)

Çevre Dostu Binalar Derneği'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 4. Genel Kurul'u sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Dr. Duygu Erten, yeni Yönetim Kurulu'nun en önemli hedeflerinden birinin çalışmaları halen devam eden "Ulusal Yeşil Bina Sertifikasını" tamamlamak olduğunu söylüyor...
Cevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), 4. Genle Kurul toplantısını 18 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda ÇEDBİK’in yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşti. Yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Dr. Duygu Erten’i seçti.
Genel Kurulda, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Prof.Dr. Sinan Mert Şener (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Duygu Erten (Turkeco Enerji İnşaat), Zeynep Gözde Coşkuntuna (Schneider Elektrik), Tolga Öztoprak (Türk Ytong), Koray Uygur (Basf Türk Kimya), Melih Şimşek (Akşan Etüd Müşavirlik ve Mühendislik), Özden Başıbüyük (Petra Endüstriyel Ürünler), Selçuk Avcı (Avcı Architects Tasarım ve Mimarlık), Murat Yılmaz (Dome Mimarlık) seçildi. 
Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Muzaffer Emiroğlu (Diem Mühendislik Mimarlık İnşaat), Berkay Somalı (Altensis İnşaat Enerji), Mesut Erhan Sarı (Aktif Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri), Ruhi Bayık (Rsb Yapı Taahhüt Mühendislik Mimarlık), A. Emre Kaynar (Econerji Mühendislik Danışmanlık) oldu. 
Denetim Kurulu’na Süheyla Ayça Yıldız (Tekzen Ticaret ve Yatırım), Meltem Yılmaz, Burcu Şenparlak (Swanke Hayden Connell Mimarlık) asil üye; Ayşe Gülay Özdemir (Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği), Tunç Korun (Form Endüstri Ürünleri), Hırant Kalataş (Alarko Carrier) yedek üye seçildi.
Disiplin Kurulu’na ise Özlem Yaman (Erke Tasarım Mühendislik), Ebru Ünver (İltay Mimarlık), Ömer Moltay (Mimta Mimarlık) asil üye; Cavidan Çapoğlu (Koray İnşaat), Bülent Erbora (Erbora Mimarlık) yedek üye olarak seçildi.
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından ziyaret ettiğimiz Dr, Duygu Erten’le dernekteki yeni dönemi ve hedeflerini konuştuk. Sivil toplum örgütlerinin; üyelerinin görüşleri, bilgileri ve görgüleriyle şekillendiğini söyleyen Duygu Erten, “Yeni yönetim olarak ilk amacımız, üyelerimizle birlikte, ortak akılla gelecek beş yılı planlamak” diyerek bu çerçevede tüm dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir Arama Konferansı organize ettiklerini belirtti. 
Diğer önemli hedeflerinden birinin de çalışmaları halen devam eden “Ulusal Yeşil Bina Sertifikasını” tamamlamak olduğunu anlatan Erten, “Bu konuda son dönemlerde medyadan da duyduğunuz gibi farklı kurumlar farklı farklı çalışmaların içinde yer alıyorlar. Ulusal sertifika çalışmalarının ortak bir şemsiye altında birleştirilmesi ve ÇEDBİK’in de buna liderlik etmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD’de USGBC nasıl ulusal konsey olarak LEED’in yöneticisiyse, ÇEDBİK’de Türkiye’de bu modelle kuruldu. Hazırladığımız Yeşil Bina sertifikası için 20’den fazla pilot proje adayı var. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Pilot projeler, hayata geçirilip, kılavuzlar iyileştirilmeden sadece birer tercüme veya taslak olarak kalırlar. Dolayısıyla pilot projelerin hayata geçirilmesinden sonra bu sertifikasyonu daha da geliştirilebileceğiz.” şeklinde konuşuyor.
Amerika ve İngiltere’de de aynı modellerin izlendiğini sözlerine ekleyen Erten, “Yeşil Bina kılavuzları bir beta versiyonuyla başladı ve giderek ilerledi. Örneğin LEED şu anda dördüncü versiyonunu çıkarıyor. Dördüncü versiyonun hazırlık aşamasında dünyada 18 bin üyeden görüş almak amacıyla bir online sistem düzenledi. Türkiye’deki USGBC üyesi şirketler de LEED’in yeni versiyonundaki tüm kredilere oy verdiler. Böylece, ortak akılla Ulusal Sertifika çıkarma sanatında bir kez daha internetin gücünü gördük. Biz de yerli Yeşil Bina kılavuzu için bunu küçük ölçekte yaptık. Yaklaşık yüze yakın kurum temsilcisinden görüşler aldık.” ifadelerini kullanıyor.

Bu kılavuzu Türkiye için değil, bölgemiz için hazırlıyoruz
“Uzun vadede ise hedefimiz, altyapısı çok güçlü olan bir web sitesi hazırlamak ve tıpkı LEED online gibi Türkiye’nin her tarafından ve hatta Ortadoğu, Türk cumhuriyetleri gibi yakın coğrafyada bu kılavuzu kullanan kişilerin dahil olduğu bir yapı kurmak.” diyen Duygu Erten, şöyle devam ediyor: “Büyük düşünmemizin zamanının geldiğine inanıyorum. Çünkü bu kılavuzu sadece Türkiye için değil, aslında bölgemiz için de hazırlıyoruz. Uluslararası bölgesel bir sertifika yapmayı amaçlıyoruz. Türk inşaat sektörü bugün Özbekistan, Suriye, Irak, Azarbaycan gibi birçok ülkede ciddi projeler gerçekleştiriyor. O bölgelerde inşaat sektörünün kullanacağı Türkçe bir sertifika eminim herkes için çok faydalı olacaktır.”
Ulusal sertifika, ülke ekonomisine de katkı sağlar
“Amacımız LEED, BREEAM gibi uluslararası sertifikaların kullanılmasını engellemek değil. Çünkü bu sertifikalar, yabancı firmaların her zaman Türkiye’de kullanmak isteyecekleri ve uluslararası marka değeri olan sertifikalar. Arkalarında çok ciddi bir bilgi birikimi var. O bilgi birikimini göz ardı etmemek gerekli. Ancak bir ülkenin yerel sertifikası olması hem yabancı dil engelini ortadan kaldırır hem de daha fazla yaygınlaşabilir. Neden Diyarbakır’da, Antalya’da bir ilkokul ya da hastane projesi LEED ya da BREEAM alsın? Eğer Türkiye’nin, doğru standartlara atıf veren kaliteli bir sertifikası olursa, o zaman ülke ekonomisine de katkı sağlanır. Ayrıca bu sadece ÇEDBİK’e değil, bu eğitimi verecek eğitimcilerden mimarlara kadar herkese faydalı olur.”
“World Green Building Council, dünyada C40  projesi ve IFC gibi kurumlarla iyi niyet anlaşmaları yapıyor. C40, dünyadaki kırk önemli şehirde belediyelerle yapılan bir anlaşma. Burada belediyelerin karbon salımlarını düşürmesi için her türlü önlemi alacak şekilde strateji kurgulamaları ve günlük hayata geçirmeleri hedefleniyor. IFC ise yeşil finansmanda dünyanın en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Zaten Yeşil Bina sektöründe finansman ve teknik bilgi olarak iki önemli konu var. ÇEDBİK’in ‘World Green Building Council’ çatısı altında bulunması, bu çalışmaların içinde yer alabilmemizi sağlıyor.”
Üyelerimiz taşın altına elini koymalı
“Üyelerimizin bu süreçte elini taşın altına koyması şart. Derneği bir rakip olarak görmemeleri gerekiyor. Türkiye’de sivil toplum örgütleri her zaman ayakta kalma sıkıntısı çekerler. Bunu aşmanın en iyi yolu üye sayısını artırmaktır ve geçerli projeler hayata geçirmektir. Tüm üyelerimizi ve kamuyu Yeşil Binalarla ilgili yapılan projelerde ÇEDBİK’i de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yanlarına almaya çağırıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği de öncelikle kar amacı gütmeyen kuruluşlara fon veriyor.”
“Türkiye’de TÜBİTAK başta olmak üzere bir çok kurum ve üniversiteyle çok ciddi projelere imza atabiliriz. Uluslararası olağanüstü fonlar var. Bir kere zaten artık günlük yaşamamızda sürdürülebilir, Yeşil Binalar yapmak, bu binalarda yaşamak felsefemiz olmalı. Bunun dışında, farklı düşünecek durumda değiliz. Bugün Türkiye’de kişi başına dört litre düşen su, on yıl sonra iki litreye inecek. Yirmi yıl sonrayı düşünmek bile istemiyorum. Bugün alınmaya çalışılan önlemler, yapılan çalışmalar çok ticari gibi görünse de maalesef ticari hayat aslında kaynakları tükettiğinden; ticari hayatın içinde olan insanlar olarak kendi önlemlerimizi almanın yollarını bulmalıyız. Ve inşaat sektörü için de yapılacak en önemli şey, karbon salımını düşürecek çözümler yaratmaktır. Bu da Yeşil Binalardan başlıyor.”
“Burada yeşil malzemelerden de bahsetmekte yarar var. Avrupa Birliği ve LEED çok yakın bir gelecekte inşaat malzemelerinin EPD almasını şart koşacak. C40 belediyeleri de ihalelerinde, alım şartnamelerinde, tedarik zincirlerinde bu tür sertifikaları talep edecekler. Bu nedenle aslında inşaat malzemesi sektörü için de çok yeni bir sayfa açılıyor. Üretimden başlayarak her şeyin artık daha dikkatli ele alınması gerektiği bir döneme giriyoruz. Karbon salımının düşürülmesi konusu aslında yerel malzemeciyi son derece destekleyici bir durum. Çünkü karbon salımının düşürülmesi için öncelikle inşaat malzemesi aldığımız yerlerden gelecek malzemelerin çok fazla taşınmaması gerekiyor. LEED bunun için 800 kilometre çap çizmiş. ÇEDBİK olarak ortak akıl toplantılarıyla kendi yerel malzemelerimiz için bir mesafe tanımlamamız gerekiyor. İşte bu nedenle uluslararası sertifikaları gündemde tutmak önemli. Çünkü onlardan ciddi birikmiş uzmanlık ve dolayısıyla akıl alıyoruz.”
Türk AP’ler yetişecek
“Sertifkaların aslında birer hedef değil, araç olduklarını da unutmamak gerekiyor. Bunları tasarımın bir parçası yaptığınızda uzun vadede bunlar artık kendiliğinden yapılacak şeyler olacak. Örneğin bugün Kaliforniya’da, her firmanın LEED AP’si var. Her kurumun bir LEED AP’si olması demek, her kurumun sürdürülebilirlikten anlayan, stratejilerini ona göre ayarlayan bir profesyoneli olması demek. Bugün Türkiye’de henüz o noktalara gelemedik. Ama Türk sertifikası çıktığında ÇEDBİK’in vereceği eğitimlerle, Türk AP’ler yetişecek. Bunun çok hızla yayılacağını düşünüyorum. Çünkü hala İngilizce büyük bir engel.”
Yeşil Bina Zirveleri devam edecek
“Geçtiğimiz yönetimde başlatılan ve çok başarılı devam eden uluslararası Yeşil Bina Zirveleri’ni de devam ettireceğiz. 2015’te Dünya Yeşil Binalar Zirvesi’nin Türkiye’de yapılması için bir başvuru yaptık ve kısa listeye kaldık. Bu sene “eğitim, sağlık ve spor” gibi bir tema seçtik. Eğer olimpiyat Türkiye’de olursa 2015 Dünya Yeşil Bina Zirvesinin de Türkiye’de olması kesinleşir. Çünkü şu anda çok popüler olan konu, spor tesislerinde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik. Dolayısıyla büyük bir merakla olimpiyatların hangi ülkede yapılacağının açıklanacağı 7 Eylül’ü bekliyoruz.”
“Türkiye’de okulların yeşil yapılması da hayati bir önem taşıyor. Milyonlarca çocuk okula gidiyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi, Hillary Clinton başkanlığında Yeşil Okullar projesi başlattı. Biz de konferansımızın ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ve spor tesisleri üzerine yoğunlaşmasını istiyoruz ve konferansda ‘YEŞİL Okullar’ projemizi başlatacağız. Çünkü çocukların, gençlerin bu çok önemli konunun bileşiminde yeşili keşfetmesi, sürdürülebilirliği anlaması çok çok önemli.”
ÇEDBİK, ülke çapında örgütlenecek
“ÇEDBİK olarak ülke çapında da örgütlenmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ciddi adımlar da atmaya başladık. İlk olarak Ankara’nın ardından İzmir ve Mersin’de şube açmayı planladık. Ankara şubemizi Ankara’dan ilk üyemiz olan Erboğa Mühendislikten Bülent Erboğa koordine ediyor. Mersin Şubemiz Akdeniz Bölgesinden ilk üyemiz olan RBS şirketinden Ruhi Bayık. Ankara şubemiz açıldığında ÇEDBİK daha da büyüyecek ve güçlenecek. Çünkü Ankara’da ciddi bir inşaat yatırımı var ve bunların yeşil olması çok önemli.”
“Son dönemde Milletvekili lojmanları ve Başbakanlık Konutu için Yeşille ilgili ciddi danışmanlıklar alındığını duyduk.  Bu da bizi çok memnun etti. Çünkü her şey aslında kamudan başlıyor. Kamunun kaynaklar açısından sıkıntıları daha az. Bu nedenle iyi örnekler sunmalı. Gelecek iki senedeki amacımız, şubeler üzerinden Türkiye’ye yayılmak. Üç şubemizi aynı konseptte açtıktan sonra diğer şubeleri açmayı düşünebiliriz. Önce onların başarılarını izlememiz gerekiyor.”
“Sivil toplum örgütlerinde her zaman kapasite sorunları vardır. Dernek çalışanlarının sayısının artırılması, yönetimler değişse bile çalışanların aynı kalması ve örgütlerin, ilk kurucularından başlayarak destek alması çok çok önemli. Sürdürülebilirlik aslında kendi kurumlarımızda yaşamalı ki biz onu bina ölçeğinde hayata geçirelim. Bu nedenle Türkiye’de bugüne kadar yeşermiş diğer iyi sivil toplum örgütlerini örnek alarak yolumuza devam edeceğimizi umuyorum.”
B2B Medya’nın üyelik başvurusu çok önemli
“Genel kuruldan sonra çok fazla üyelik başvurusu gelmeye başladı ve en önemlilerinden birisi de B2B Medya’nın başvurusu. Çünkü ilk kez bir iletişim şirketi dernek üyesi oluyor. Amerika’da US Green Building Counsel’ın en önemli üyesi ve en büyük sponsorluk partneri bir yayın şirketi. Bu ilk baştan beri büyük eksiğimizdi ve sizinle bunu tamamlamayı umuyoruz. B2B Medya’nın özelliği, Yeşil Bina’nın yanı sıra Yalıtım, Çatı&Cephe, Su&Çevre gibi Yeşil Binanın bütün parametreleriyle ilgili konularda yayınlar çıkarması. Yalıtım konusu özellikle ülkemizde çok önemli. Bu derneğin amacına ulaşabilmesi için yalıtım sektöründen, çatı ve cephe sektöründen de şirketlerin aramıza katılması gerekiyor.”
Sürdürülebilirliğe inanan her kurum ÇEDBİK’e üye olmalı
“Türkiye’de kar gütmeyen kuruluşların ayakta kalma sorunu var. Mesela İsveç gibi ülkelerde, kişiler ortalama 11 sivil toplum örgütüne üyeler. Bir ülkenin gelişmişliği aslında tamamen kaç STK üyeliğiniz olduğuyla doğru orantılı. Demokrasilerin gelişmişliği de o sivil toplum örgütlerinin ne kadar demokratik işlediğiyle doğru orantılı. Bu nedenle özellikle özel kuruluşlar derneklere üye olmalı ve katkıda bulunmalılar. Bugün sürdürülebilirliğe inanan her kurum ÇEDBİK’e üye olmalı ve bunu gururla yayınlamalı.”
 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun: "Her Geçen Yıl Ar-Ge Çalışmalarımız ve Yerli Üretimlerimizle Ürün Gamımızı Genişletiyoruz"

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, şirketlerinin başarılı performansını, geliştirdikleri yeni ürünleri ve hedeflerini dergimize a...
25 Nisan 2022

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Sektör Görüşleri

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konusunda, yapı malzemeleri sanayicilerine, sektörümüzün önde gelen firma temsilcilerine mutabakatın yaratacağı yeni d...
16 Temmuz 2021

Sıfır Enerjili Binalar'a Ulaşmak Hiç Zor Değil

Türkiye'nin sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ettiğini dile getiren Zero Build Genel Sekreteri Özgür ...
24 Ağustos 2020

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.