E-Dergi Oku 

"Yeşil Bina" Sertifikası Alan ilk Türk Bankası: Türkiye İş Bankası


19 Aralık 2014 | PROJE
28. Sayı (Kasım-Aralık 2014)

Ocak ayında Levent’teki genel müdürlük binasına BREEAM In-Use sertifikası alarak bankacılık sektöründe bir ilke imza atan Türkiye İş Bankası, inşaatı devam eden Tuzla Operasyon Merkezi için de sertifika alınmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Türkiye İş Bankası’nın İstanbul Levent’teki genel müdürlük binası, ocak ayında BREEAM In-Use sertifikasını “Çok İyi” dereceyle almaya hak kazanmıştı. Böylece “Yeşil Bina” sertifikası alan ilk Türk bankası olan Türkiye İş Bankası’nda sertifika için çalışmalara 2013 yılında başlanmış. Bu kapsamda öncelikle binadaki mevcut durum incelenerek iyileştirilebilecek alanlar tespit edilmiş. Eğitim, uyarı etiketleri, atık takibi, konfor anketi gibi çalışmaların yanı sıra ekolojik rapor ve sel riski raporu hazırlanmış. 
1997 yılında inşasına başlanan İş Kuleleri’nin resmi açılışı 26 Ağustos 2000 tarihinde yapılmıştı. Bina İstanbul, Beşiktaş, 1. Levent bölgesinde, ulaşım açısından metro da dahil pek çok alternatif barındıran; yakın çevresinde okul, hastane, postaane, çarşı vb. bulunan, aynı zamanda doğrudan çevreyollarına bağlanılabilen merkezi bir lokasyonda bulunuyor. Kompleks içerisinde üç adet yüksek ofis binası, bir şube binası, sosyal etkinlikler için 800 kişilik bir oditoryum ve alışveriş merkezi mevcut. 
İş kuleleri 5000 kişiye hizmet veren büyük bir kompleks. Bina mimari özelliği ve kullanılan kabuk bileşenleri olarak sızdırmaz cam kabukla çevrili. Kulelerde çekirdek alanlar bina merkezinde yer alıyor, tüm ofis alanları bina çeperinde bulunan açık ofis alanlarından oluşuyor. Kompleks, kullanılan otomasyon sistemi ile akıllı bina olarak tanımlanıyor. 


Enerji verimliliği yüksekti
İşe öncelikle mevcut durumu belgelemek adına yoğun bir dokümantasyon süreciyle başlanmış. Mevcut bina işletim politikaları; uygun tedarik zinciri, malzeme seçimleri ve yönetim süreçleri ile yenilenmiş. Bu sayede bina için yeşil ve sürdürülebilir bir çevre yönetim politikası oluşturulmuş ve sürekli hale getirilmiş. Yenilenen Temizlik Politikası, Atık Yönetim Politikası, Sürdürülebilir Tadilat/Yenileme Politikası, Entegre Peyzaj ve Dış Alan  Bakım Politikası ile Risk Yönetim Politikası artık bina için sürdürülebilir bir işletme politikası halinde uygulanmaya başlanmış.  
Sertifika alım sürecinde oluşturulan Sürdürülebilir Atık Yönetim Politikası ile ofis katlarına, ortak kullanım alanlarına ve bina içinde yüksek yoğunluklu sirkülasyon alanlarına, geri dönüşüme gidecek atıkların ayrı şekilde toplanabilmesini sağlayacak atık kutuları (metal, cam, kağıt, karton, plastik) yerleştirilmiş. Bununla birlikte kullanılmış pillerin atık pil kutularında toplanmasını sağlamak için ortak alanlara pil toplama kutuları konulmuş. Türkiye İş Bankası, kağıtsız bankacılık uygulaması ile işletimsel amaçlı kağıt israfını engelleyecek bir altyapıya sahip olduğu için kağıt israfı maksimum seviyede kontrol altında tutulabiliyor. Bununla birlikte yazıcı/kopyalama makinelerinin yanında oluşturulan tekrar kullanım kutuları ile önemli bilgi arz etmeyen kağıtların arka yüzlerinin tekrar kullanımının sağlanmasına olanak verilmiş. 


Kullanıcıların kontrol edebildikleri storlar ile günün her saatinde istenilen (kamaşma, parlama ve yansımaları engelleyebilecek şekilde) aydınlık seviyesi sağlanmış ve bunun yanında çalışan konsantrasyonu artırılmış. İç hava kalitesi konusunda kirletici ve çalışan sağlığını olumsuz etkileyen printer, tarayıcı ve fotokopi makineleri açık ofis alanlarından toplanarak egzoz edilebilen özel odalara taşınmış ve bu sayede hem kontrollü bir enerji verimliliği uygulaması hem de sağlıklı bir ofis ortamı sağlanmış. 
Akıllı bir bina olarak tanımlanan Kule içinde varolan otomasyon sistemi ve kullanılan yazılımlar, enerji ve tesis yönetimi konusunda uygulamaların takibini ve yönetimini oldukça kolaylaştırıyor. Bu sayede bina otomasyon sistemi elektro mekanik sistemlerin kontrolü ve tesis içinde enerji tüketim miktarının azaltılmasında önemli rol oynuyor. Sistem; önleyici bakım uygulamaları, iş emri akışı ve kontrolü, kullanıcı şikayetlerinin bölümlere ve alanlara göre hızlı bir şekilde kontrolünün sağlanması ve bakımın/değişikliğin uygulanmasında doğrudan çözüm oluşturulmasını sağlıyor. Sertifika sürecinde istenen belge ve kanıtlar halihazırdaki sistem sayesinde hazırlanmış. 


Yapı alanının sel riski değerlendirilmesi yapılmış ve tüm drenaj sistemi planlaması kontrol edilmiş. Kullanıcı konfor anketleri yapılmış. Kullanıcı konforunu olumsuz etkileyen tüm faktörler değerlendirilmiş ve gerekli iyileştirmeler/düzeltmeler teknik ekip tarafından yürütülmüş. Binada elektrikli küçük ev aletleri (su ısıtıcısı vs.) kullanımına son verilmiş. Bunlar yerine enerji verimliliği yüksek alternatifler kullanılmaya başlanmış. 
Enerji verimliliği konusunda enerji tedarik noktası değerlendirilmiş. Yeşil enerji tedariği ve üretimi konusunda çalışmalar yapılmış. Hareket sensörü ile bağlantılı olmayan aydınlatmaların kullanıldığı mahaller için kullanıcıların farkındalığını artırmak ve bilinçlendirmek için uyarı tabelaları yerleştirilmiş. Su verimliliği konusunda binadaki tüm taze su tüketimleri kontrol edilmiş, sensörlerle çalışmayan vitrifyelerin kullanıldığı mahaller için kullanıcıların farkındalığını artırmak ve bilinçlendirmek için uyarı tabelaları yerleştirilmiş. Bina yapım yılından bağımsız olarak içeride sürekli bir iyileştirmenin ve yenilik çalışmalarının yürütülüyor olması ve sadece eskiyen değil, aynı zamanda fonksiyon değişikliği için yapılan tüm tadilat çalışmaları için sürdürülebilir bir tedarik zinciri satınalma politikası olarak uygulanmaya başlanmış. Sertifika kriterlerine uygun tadilat/yenileme ve satınalma politikaları bina içinde sertifika çalışmaları başladığı andan itibaren yönetim kararı ile uygulamaya alınmış. Yapılan tadilat çalışmalarında kullanılacak ürünler, sertifika kriterlerine uygun olarak seçilmiş; aynı zamanda tüm sürdürülebilir tadilat politikaları düzenli bir şekilde kontrol edilerek tüm süreç boyunca, planlamadan devreye almaya kadar uygulanmış.


Sürdürülebilir peyzaj uygulamaları için ekoloji raporu hazırlanmış ve bitki envanteri çıkarılmış. Doğal gübrenin kullanımı, buna ek olarak toprağın nemini koruyarak sulama ihtiyacını azaltmak için ilaçlama yapılmış. Ekolojik değeri artırmak adına düşey peyzaj alanlarına kuş yuvaları konulmuş ve bitki haricinde bir habitat alanı oluşturulmaya çalışılmış. 
Bina kullanıcılarının farkındalığını artırmak adına binayla ilgili her türlü teknik bilgiye ulaşma olanağı oluşturulmuş. Oldukça kapsamlı bir bina kullanıcı el kitabı hazırlanmış ve kullanıma sunulmuş. Ulaşım panosu hazırlanmış ve bina girişinde tüm kullanıcıların görebilecekleri bir noktaya asılmış. Bu sayede binaya geliş gidişler için kullanılabilecek araçların yerleri ve tarifelerine kolayca ulaşılabiliyor. 

Türkiye İş Bankası, İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Md. Kemal Fettahoğlu:
“Standartların Üzerinde Bir Binaydı”

“Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük binamız, 14 yıl önce hizmete geçmesine rağmen hala yeni yapılan binalarla yarışacak şekilde çevre dostu, minimum enerji harcayarak maksimum konfor sağlayan, uluslararası ve yerel standartların üzerinde bir bina. Bu hususu belgelemek adına Yeşil Bina sertifikası alınmasına karar verildi. Yeşil Bina sertifikası alınmasında en büyük avantajımız, binanın mevcut özellikleri ve işletim sistemi ile pek çok konuda zaten enerji verimliliği yüksek ve yeşil sertifika kriterlerine uyumlu bir bina olmasıydı. Enerji ve su tasarrufu adına kullanılması tavsiye edilen ürün ve mekanizmalar 2000 senesindeki açılıştan itibaren İş Kuleleri’nde kullanılıyor. Sertifika alım sürecinde farklı bir yatırım yapılmadı, bina mevcut haliyle değerlendirildi. Bazı politika ve uygulamaların değiştirilmesi ile yüzde 10 civarı iyileştirme gerçekleşti. Bankamıza ait halihazırda inşaatı devam eden Tuzla Operasyon Merkezi için de Yeşil Bina sertifikası alınmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Gelecek yıllarda bazı şube binalarımız için de sertifika alınması değerlendiriliyor.”
“Sertifika alım sürecinde koordinasyon, Bankamız İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü tarafından yapıldı. Elektromekanik konularda Bina Yönetim şirketi olan İşmer A.Ş. firması ile çalışıldı. Projede Denetçi olarak ise Dr. Olcay Oğuz (Smart Eco Design) görev yaptı.”

 


İlginizi çekebilir...

Yüksek Performanslı Bir Yeşil Bina: İzmir Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası

Yüksek performanslı yeşil binaların yaşam döngüsü, bina duvarlarını aşan, şehir planlamasını, toplumu ve saha planlamasını içeren genis kapsamlı, bina...
24 Ekim 2018

Türkiye'nin ilk Dikey Ormanı GREENOX, Türkiye'nin ilk EDGE Sertifikalı Projesi Oldu

GREENOX, Edge sertifika sürecini Turkeco'nun danışmanlığında başarıyla tamamladı....
4 Temmuz 2018

LEED Gold Sertifikalı BASF Merkez Ofisi

Sürdürülebilir strateji ve çözümlerin uygulandığı BASF Merkez Ofisi'nde birçok çevre dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiş....
4 Temmuz 2018

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.