E-Dergi Oku 

Isısan Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosch Termoteknik Orta Doğu&Kafkasya Bölge Satış Direktörü Selman Tarmur: "HVAC Sistemleri Öncelikle Yüksek Verimli Olmalı!.."

Isısan Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosch Termoteknik Orta Doğu&Kafkasya Bölge Satış Direktörü Selman Tarmur:

26 Ağustos 2010 | SÖYLEŞİ
2. Sayı (Temmuz - Ağustos)

Isıtma, soğutma, havalandırma, klima cihazlarında mevcut sistemlerin daha verimli teknolojilerle yer değiştirmesi gerektiğinin altını çizen Selman Tarmur, "Özellikle ısıtmada yoğuşmalı sistemlerin yaygınlaşması şart. İngiltere'de 2005 yılından bu yana duvar tipi cihazların yoğuşmalı olma mecburiyeti var. Yine aynı şekilde klima alanında da inverter teknolojisi yaygınlaşıyor. Diğer taraftan güneş enerji sistemleri, ısı pompaları ve birleşik ısı-güç üretimi de Yeşil Bina konseptinde çok önemli!" diyor...

Isısan olarak tüketicileri enerji etkin, çevre dostu, yenilenebilir enerjiler ve alternatif sistemlere yönlendirdiklerini söyleyen Isısan Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosch Termoteknik Orta Doğu&Kafkasya Bölge Satış Direktörü Selman Tarmur, "Küresel ısınmayı tetikleyen karbon emisyonlarının en büyük kaynağı fosil yakıtlar; ve fosil yakıtlar yakın bir tarihte tükenecek. Tükenene kadar da doğa, çevre, iklim üzerinde olumsuz etkileri devam edecek. Bu anlamda daha az fosil yakıt kullanmak ve bir sonraki adımda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, ekonomiye ve çevreye büyük artılar getirecek. Biz de 3E felsefesi kapsamında yüksek verimli cihazların kullanılması, yoğuşmalı cihazların öne çıkarılması, klima soğutma sistemlerinde inverter teknolojilerinin tercih edilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan cihazların geliştirilmesi ve tanıtımını yapmaya çalışıyoruz..." diyor.

 

"3E" felsefesinin Isısan tarihinde uzun zamandır takip edilen bir felsefe olduğunu dile getiren Tarmur, Environment (Çevre), Ekonomi ve Enerji başlıklarından oluşan 3E felsefesinde en ağırlıklı başlığın Çevre olduğunu dile getiriyor. Tüm aktivite ve yaklaşımlarını enerji ekonomisi ve çevre ekseninde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tarmur, "Bosch, Buderus ve Daikin gibi ısıtma-soğutma-havalandırma sektörünün önde gelen markalarını da tüketicilerin tercihine sunan Isısan'da 3E felsefesi, tüm aktivite ve yaklaşımların temelini oluşturuyor..." ifadelerini kullanıyor.

 

Bosch Termoteknik olarak hem yüksek verimli sistemlerle ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima alanında yoğun olarak çalıştıklarını, hem de yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Tarmur şu yorumlarda bulunuyor: "Isıtma, soğutma, havalandırma, klima cihazlarında mevcut sistemlerin daha verimli teknolojilerle yer değiştirmesi gerekiyor. Özellikle ısıtmada yoğuşmalı sistemlerin yaygınlaşması şart. Mesela İngiltere'de 2005 yılından bu yana duvar tipi cihazların yoğuşmalı olma mecburiyeti var. Yine aynı şekilde klima alanında da inverter teknolojisi yaygınlaşıyor. Diğer taraftan güneş enerji sistemleri, ısı pompaları ve birleşik ısı-güç üretimi de Yeşil Bina konsepti içinde çok önemli..."

 

HVAC sistemleri öncelikle "yüksek verimlilik" olmalı

"HVAC sistemlerinin gelecekte; çevreci, enerji verimliliği ve konfor seviyesi yüksek, yenilenebilir enerjilere ağırlık veren veya yenilenebilir enerjilerle yüksek verimli sistemlerin hibrid kullanımları şeklinde olacağını tahmin ediyorum. Isıtma, soğutma, havalandırma, klima sistemleri (HVAC) öncelikle yüksek verimli olmalı. Ancak sadece yüksek verim yeterli olmuyor, bunun yanında konfor ihtiyacı da üst düzeyde sağlanmalı. Sonuçta HVAC sisteminden beklenen hem yüksek verimli olması hem de konfordur. Bir diğer deyişle asıl ihtiyaç, konfordan ödün vermeyen yüksek verimli sistemlerdir. Burada da yenilenebilir enerji sistemleri devreye giriyor. Yenilenebilir enerjilerin katılımıyla hem verimi yüksek, hem konforlu hem de çevre dostu sistemler tasarlanabiliyor..."

 

Sistem odaklı yaklaşımlar yaygınlaşacak

"HVAC sektöründe konvansiyonel sistemler ön plandayken, gelecekte hızla yükselen bir grafikle enerji verimi yüksek, yoğuşmalı sistemler ve yenilenebilir enerji kullanan sistemler önem kazanacak. Firmalar yatırımlarını bu konuya yönlendirecekler. Bugün sadece ısıtma ve kullanma sıcak suyu üretimiyle ilgilenenler, yarın HVAC ve kullanma sıcak suyu üretimine yönelecekler. Bölgesel düşünenler global düşünmek zorunda kalacak. Sadece bireysel ürün ve sistemleri düşünen şirketler yarın ticari ve endüstriyel uygulamalara yönlenecekler. Ürün odaklı yaklaşımlar, yerini sistem odaklı yaklaşımlara bırakacak. Sektördeki birçok firmanın  bu değişimleri benimsediğini ve yatırımları yaptığını görüyoruz. Örneğin bugüne kadar güneş enerjisi ile sadece su ısıtması üzerinde konuşulurken, artık güneş enerjisi ile elektrik üretimi gündemde. HVAC endüstrisini ve bu endüstrideki şirketleri etkileyen trendlere baktığımızda bazı trendlerin, örneğin sistem çözümlerinin hem artan bir trend olduğunu, HVAC endüstrisini güçlü olarak etkilediğini ve şirketlerin stratejileri tarafından etkilenebilirliğinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftansa örneğin iklim değişikliğinin HVAC endüstrisine büyük bir etkisi olduğunu görürken, iklim değişikliğinin endüstrideki şirketler tarafından etkilenebilirliğinin düşük olduğunu fark edebiliyoruz..."

 

Hibrid sistemlerin payı artacak

"Günümüz ile 2020 yılındaki bireysel HVAC pazarına baktığımızda gerek bölgesel bazda gerek sistem bazında farklı değişikliklerle karşı karşıya kalacağımız açık. Örneğin Batı Avrupa HVAC sistemleri pazarında 2020 yılında günümüze göre büyük değişiklikler söz konusu olacak. Gerek gazlı cihazların, gerek sıvı yakıtlı cihazların payı azalacak. Buna karşılık ısı pompalarının ve hava kaynaklı ısı pompası ile yoğuşmalı duvar tipi cihazların beraber kullanılacağı hibrid sistemlerin pazardaki payı artacak. 2020 yılında pazarın yaklaşık yarısının ısı pompaları ve hibrid sistemlerden oluşacağı tahmin ediliyor. Aynı bölge için kullanma sıcak suyu üretimine baktığımızda da benzer tabloyu görüyoruz. Konvansiyonel, yani gazlı veya elektrikli kullanma sıcak suyu üreticileri, yerlerini ısı pompası kullanma sıcak suyu üreticilerine ve güneş enerjisi sistemlerine bırakacak. Hibrid sistemlerde yoğuşmalı bir duvar tipi kazanın, yanında hava kaynaklı bir ısı pompasının ve bir güneş enerji sisteminin birbirlerine entegre bir biçimde çalışmasıdır. Uygun otomasyon, bu üç sistemin de en ideal verime ulaştığı noktalarda devreye girip, diğer zamanlarda devreden çıkılmasını sağlar. Yani hava kaynaklı bir ısı pompasının en ideal verimde çalıştığı nokta, dış havanın 10 derece olduğu noktaysa, o sistemin devrede olacağı bir otomasyon; ya da hava dışarıda 0 dereceyse bu hibritin en verimli çalışan kısmı yoğuşmalı ekipman ise yoğuşmalının devrede gireceği bir sistem..."

 

"Dünyadaki ısıtma pazarında gelecekte ısı pompalarının, ticari ve endüstriyel kazanların daha da önem kazanacağı; bunun yanında küçük kapasiteli yer tipi kazanların ve gazlı duvar tipi cihazların pazarda küçüleceği tahmin ediliyor. Dünyadaki kullanma sıcak suyu üretim sistemlerinde ise gelecekte elektrikli ısı pompası sıcak su üreticilerinin ve güneş kolektörlerinin öneminin artacağı düşünülüyor. Bunun yanında gazlı ve elektrikli kullanma sıcak suyu üreten konvansiyonel sistemlerin ise azalacağı öngörülüyor..."

 

Temiz enerji konusunda potansiyelimiz yüksek

"HVAC sistemlerinin geleceğine baktığımızda karşımıza hep yenilenebilir enerjiler ve alternatif sistemler çıkıyor. Enerji ekonomisi ve çevre açısından baktığımızda yenilenebilir enerjilerin, yani güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı pompalarının öneminin her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Avrupa Birliği?nin enerji ihtiyacının yüzde 12'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama hedefi yanında bizim enerji ihtiyacımızın halen yüzde 75'ini ithalata dayalı enerjiyle karşıladığımızı düşünürsek, ülkemizdeki doğal kaynaklar sayesinde yeşil ve temiz enerji konusunda yüksek potansiyelimizi kullanmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabiliriz..."

 

Ürünler, tüm yaşam süreci dikkate alınarak tasarlanacak

"HVAC sistemlerinin geleceği üzerinde etkisi olacak bir diğer konu da üzerinde çalışılan yeni yasa, yönetmelik ve mevzuatlar. Örneğin şu anda gündemde olan EUP (Energy Using Products) direktifi, tüm kullanım süreci boyunca çevreye olan etkileri dikkate alınarak, bir ürünün tasarımını yapma yaklaşımıdır. Bu konuda yapılacak değerlendirme kapsamında, hammadde seçiminden ve üretim sürecinden ambalajlamaya, dağıtıma, bakım ve kullanıma ve son olarak ürünün kullanım ömrü dolduktan sonraki geri dönüşüm-geri kullanım gibi süreçlere kadar ürünün tüm yaşam süreci yer almalıdır. Enerji kullanan ürünler için eko-tasarım direktifinin ilk odak noktası, sera gazlarının ekonomik olarak azaltılmasında yüksek bir potansiyele sahip olan enerji kullanan ürünler olacaktır. EUP kapsamında istenen yüksek verim seviyelerine ulaşmak için, ısıtma cihazları, yenilenebilir enerjiler ve bu kombinasyonların kontrolleri beraber bir sistem olarak çalışmak zorunda olacak."
 İlginizi çekebilir...

Işıklar Yapı Ürünleri Genel Müdürü Özgür Üzeltürk: 'Ekoklinker'in Enerj Performansı Oldukça İyi'

Önümüzdeki aylarda Ekoklinkler'in ikinci üretim hattının devreye alınacağı bilgisini paylaşan Işıklar Yapı Ürünleri Genel Müdürü Özgür Üzeltürk, ü...
4 Temmuz 2018

SEPEV Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Salman Gürcan: 'En Büyük Tehdit, Yanlış Yapılan Uygulamalar'

2012 yılında kurulan Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV)'nin Kurucu Başkanı ve halen mevcut dönem Yönetim Kurulu Üyesi olan Tuğba Salman Gürc...
10 Mayıs 2018

Panasonic Eco Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Daysal Özaltınok: 'Tüm Yeşil Bina Konseptli Projelerde Olmayı Hedefliyoruz'

Bina otomasyon sistemleri, son dönemde gerek evlerde gerekse işyerlerinde daha çok hayatımıza girmeye başladı. Sağladığı enerji verimliliğinin yanı sı...
6 Mart 2018

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.