Yeşil Bina Dergisi 53. Sayı (Temmuz 2021)

Yeşil Bina / Temmuz 2021 23 yesilbinadergisi.com Üyesi olduğumuz Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) sektörümüzdeki çalışmalara öncülük ediyor. Düzenlenen “Yeşil Mutabakat Hazırlık Eğitimleri" bunun ilk adımlarından biri. Sadece Türkiye İMSAD Üyeleri'ne özel olan eğitimlerin ilk aşamasında Yeşil Mutabakat kapsamında ön plana çıkan konular ele alındı, ikinci aşamada ise Sınırda Karbon Vergisi ile ilgili uygulama eğitimleri verildi. Konuyu sektörümüz açısından doğrudan Avrupa Gazbe- ton Birliği (EAACA) kanalıyla da yakından izliyoruz. EAACA bu konuda daha önde. Örneğin yakın zamanda “Sıfır Kirlilik Eylem Planı”nı açıkladı. Bu planla 2050 yılına kadar hava, su ve toprak kirliliğini sağlığa ve doğal ekosisteme zarar vermeyecek seviyelere indirerek kirliliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. Binalardan kaynaklanan hava kirliliği ile mücadele etmek ve iç mekan hava kalitesini artırmak için ise “Yenileme Dalgası Stratejisi”nden yararlanılacak. Örneğin, sıfır kirlilik hedefinin temiz enerji ve enerji verimliliği hedefleriyle enteg- rasyonunu teşvik etmek, inşaat atıklarının geri kazanılması ve yeniden kullanılması gibi konularda somut adımlar atılması hedefleniyor. Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği olarak tüm bu gelişmeleri ve hedefleri yakından takip ediyoruz. Bu gibi bilgilendirme ve çalışmaların hızlanarak artaca- ğına, ülkemiz imalat sanayini daha çevreci bir yaklaşımla güncelleyerek, yaşanan olumsuz çevre koşullarının en aza indirilmesine yönelik önemli katkılar sağlayacağına inanı- yorum. Yeşil Mutabakat’ın AB ile olan ticari ilişkilerimizin güç- lenmesi ve ülkemizin tam üyelik hedefiyle ilerlediği döneme olumlu katkı yapmasını, çocuklarımıza ve gelecek nesillere denizleri, doğası tertemiz yaşanacak bir dünya bırakma hayallerimizin gerçekleşmesi için fırsat olmasını temenni ediyorum. "Sektörlerimiz Planlı ve Sistematik Bir Şekilde Mutabakata Uygun Üretim Modellerine Geçiş Yapmalıdır" TUNÇ KORUN Form Şirketler Grubu CEO 2 019 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıkla- nan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile AB, 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon salımı hedefine ulaşmayı plan- lıyor. Bu çağrı ABD ve Çin gibi üretim devleri tarafından da takip ediliyor. Bildiğiniz üzere ülkemiz ihracatının yarısından fazlasını Avrupa’ya yapıyor. Bu nedenle özellikle Avrupa’ya ihracat yapan sektörler başta olmak üzere tüm sektörle- rimiz planlı ve sistematik bir şekilde mutabakata uygun üretim modellerine geçiş yapmalıdır. Mutabakatın özellikle AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmalarının sürdürülebilirlik ve Paris Anlaşmasının uygulanması hükümlerini içermesi, Form Şirketler Grubu olarak bizim de hizmet verdiğimiz iklimlen- dirme sektörünü de ciddi şekilde etkileyeceğini gösteriyor. Dünya’da ihracat payı yüksek olan ülkelerin neredeyse hepsi sürdürülebilirlik ve çevre kavramlarını son 10 yıldır ciddi şekilde benimsemeye başladı. Özellikle sanayi, tekstil, inşaat gibi çevreye etkileri çok yüksek olan sektörlerde hızlı bir yapılanma içine girildi. Bu nedenle açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı zaten halihazırda başlamış olan değişimi hızlandırma ve planlama amacı taşıyor. Ülkemizin ihracat yapan firmalarının bu mutabakat kapsamında sistematik ve hızlı aksiyon almaları durumunda ülkemizin ihracat kapasitesi ve geliri adına olumlu olacağına inanıyorum. Form olarak biz de sektörümüzün diğer büyük oyuncuları gibi enerji verimli- liği yüksek ürünlere çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda gerek başarılı iş birliklerimizden gelen gerekse de yerli üretim ve AR-GE’ye verdiğimiz değerden gelen ürün gamımızda enerji verimliliğinin yüksek olmasına dikkat ediyoruz.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=