BAU Teknolojileri Dergisi 2. Sayı (Mart-Nisan 2022)

48 BAU TEKNOLOJİLERİ • Mart-Nisan / 2022 TANITIM İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: “2050 Yılına Kadar Karbon Nötr Olmayı Hedefliyoruz” “Kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan bir şirket olma özelliğimizi halen koruyoruz“ diyen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve çevreye yönelik yaptıkları yatırımları dergimize anlattı. İ zocam’ın hikayesinin başladığı 57 yıl önce varoluş amacımızı doğal kaynaklara zarar vermeden, can ve mal güvenliğini dikkate alarak, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan çevreci ve sürdürülebilir yalıtım çözümleri geliştirmek olarak tanım- lamıştık. Çıktığımız bu yolda, kaynak- ların verimli kullanılması, iklim deği- şikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivas- yonu ile çalışan bir şirket olma özelli- ğimizi halen koruyoruz. Enerji tasarrufuna, insan sağ- lığı ve sürdürülebilirliğe katkı yapan ürünler geliştiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ürettiğimiz yalıtım ürünleriyle 650 milyon ton CO₂’in atmosfere salımını önledik. Etkin bir enerji tasarrufunun ancak yalıtım ile mümkün olduğunu her zaman vur- guluyoruz. İzocam olarak yatırımlarımızda da çevre, sağlık ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu kapsamlardaki uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirebil- mek adına tüm planlama ve çalışma- larımız aralıksız devam ediyor. Sera gazı emisyonlarımızın azaltılması, su tüketimlerinin ve atık su oluşumları- nın sınırlandırılması, alternatif ham- madde kaynaklarının üretim süreç- lerine adapte edilmesi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak birçok proje çalışması 2030 yılı ve 2050 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimize uyum sağlamak için detaylı programlar halinde ele alınıyor. İzocam olarak 2030 yılına kadar, direkt ve indirekt sera gazı emisyonlarını en az %33 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise kar- bon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu çer- çevedeki yatırım planlarımızı 2021 itibariyle devreye almaya başladık. Konuyla ilgili çalışmalarımız önü- müzdeki yıllar içinde artarak devam edecek. TARSUS TESISI BACA YATIRIMI Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile projelerimizin başında, Tarsus Tesi- si’nde yaptığımız baca filtresi yatırımı geliyor. Tesisimizin çevresel koşullarla en uyumlu şekilde çalışmasını sağla- mak üzere attığımız bu çevre dostu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=