BAU Teknolojileri Dergisi 2. Sayı (Mart-Nisan 2022)

39 BAU TEKNOLOJİLERİ • Mart-Nisan / 2022 SÖYLEŞİ kaynaklı ısı pompası, soğutma grubu, fancoil ve klima santrali alanlarında birçok farklı modelle müşterilerimize iklimlendirme çözümleri sunuyo- ruz. Doğal kaynakları kullanarak enerji tasarrufu sağlayan toprak ve su kaynaklı ısı pompalarımız, sektöre öncülük ettiğimiz konuların başında geliyor. Bugüne kadar yapılan toprak ve su kaynaklı ısı pompası uygulama- larımızla, her yıl 7250 aracın trafik- ten eksilmesi ve 90.000 ağaç dikimine denk gelecek şekilde karbon emisyonu azaltırken, 30 MW enerji tasarrufu sağlamış olduk. Grubumuzun yerli üretim tara- fında faaliyet gösteren firması Form Endüstri Tesisleri de çevrecilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir anlayış ile ürün geliştirme ve üretim çalışmala- rına devam ediyor. İzmir’de bulunan 14,000 metrekarelik üretim tesisi- mizde grup firmamızın satışını yaptığı paket klima, su kaynaklı ısı pompası, fancoil gibi ürünlerin üretimini yapar- ken, aynı zamanda duman tahliye ve doğal havalandırma üniteleri, gün ışığı aydınlatma sistemleri, evaporatif soğutma üniteleri ve hava temizleme cihazları gibi farklı ürünlerin imalat ve satışını üstleniyor. Form Endüstri Tesisleri firmamız güneş, su gibi sürdürülebilir kaynak- ları baz alarak tasarımında doğadan Firmanız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Yapı sektörüne sunduğunuz ürün ve hizmetler nelerdir? Form Şirketler Grubu olarak 56 yıllık geçmişimizle iklimlendirme sek- törünün en köklü ve deneyimli bir- kaç firmasından biriyiz. Her geçen yıl Ar-Ge çalışmalarımız, yerli üre- timlerimiz ve yeni iş ortaklıklarımızla ürün gamımızı genişletirken, ürün ve hizmetlerimizde enerji verimliliği, çevrecilik, yüksek teknoloji ve kaliteyi daha yukarı seviyelere taşıyoruz. Form Şirketler Grubu çatısı altında Form Endüstri Ürünleri, Form Endüstri Tesisleri ve FormMHI Klima Sistemleri grup şirketlerimizle otelden AVM’ye, konuttan iş mer- kezine, fabrikadan hastaneye kadar oldukça geniş bir skalada hemen hemen tüm yapıların iklimlendirme, duman tahliye, gün ışığı aydınlatma, hava temizleme gibi ihtiyaçlarını kar- şılıyoruz. Form MHI Klima Sistemleri firmamız, 2011 yılından beri Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy ile VRF sistemleri alanında başarıyla sür- dürdüğü iş birliği sonucunda marka ile ortaklık anlaşması imzaladı. Ürün gamında split klimalar, multi-split kli- malar, profesyonel klimalar, VRF sis- temler ve ısı pompaları mevcut. Split ve multi split klima alanında Türkiye genelinde 80’i aşkın konsept mağaza- mızla son tüketicilere hitap ediyoruz. Form Endüstri Ürünleri firmamız özelinde ise merkezi klima cihazları içerikli Lennox, Clivet, Climate Mas- ter, Dunham Bush gibi son derece güçlü yabancı iş ortaklıklarımız mev- cut. Bunun yanı sıra Formmarkasıyla İzmir’deki tesisimizde yerli üretim tarafında son yıllarda oldukça istik- rarlı ve sürekli genişleyen bir faaliyet yapımız var. Form Endüstri Ürünleri firmamız bünyesinde paket klima, su esinlenilen ürünler üretiyor. Sunvia gün ışığı aydınlatma ve FesKlima eva- poratif soğutma sistemleri, bu yak- laşımla ürettiğimiz son derece çevre dostu ürünler. Öte yandan hem yerli üretim hem de alanında lider ulus- lararası markalardan oluşan doğal havalandırma sistemlerimiz, bir yapı- nın masrafsız ve çevre dostu yollardan havalandırılmasına olanak tanıyor. Firma gündeminizdeki yeniliklerden, gelişmelerden ayrıntılı bir şekilde bahseder misiniz? Form Şirketler Grubu olarak her firmamızda ayrı ayrı gelişmeler kay- dederek yolumuza devam ediyoruz.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=