Yeşil Bina Dergisi 53. Sayı (Temmuz 2021)

16 Yeşil Bina / Temmuz 2021 yesilbinadergisi.com DOSYA YEŞIL MUTABAKAT KÜRESEL EKONOMIDE DENGELERI NASIL DEĞIŞTIRECEK? (*) PROF. DR. ELİF NUROĞLU (**) (*) Anadolu Ajansı / 24.03.2021 (**) Türk-Alman Üniversitesi’nde İktisat Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Elif Nuroğlu, uluslararası iktisat, yerçekimi modeli, ampirik uluslararası ticaret, ekonometrik modellemeler, ampirik makroekonomi, yapay sinir ağları ve fuzzy yaklaşımlar alanlarında çalışmaktadır. Karbon salımını 2030’a kadar %50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır düzeyine çekmeyi öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı, her ne kadar çevreci bir girişim gibi görünse de aslında dijital dönüşüm birlikte tasarlanan yeni bir büyüme stratejisi. A ralık 2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Muta- bakat Çağrısı (European Green Deal) ile AB, 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 50 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon salım hede- fine ulaşmayı planlıyor. Bu mutaba- kata göre ekonomik büyüme şimdiye kadar olduğu gibi dünyanın kaynak- larını sömürerek ve çevreyi kirleterek olmayacak. Sürdürülebilir bir büyüme stratejisi olarak dikkat çeken mutaba- katın yeni iş imkânları yaratması ve yaşam kalitesini artırması bekleniyor. Benzer bir yaklaşım ABD’de Yeni Yeşil Mutabakat şeklinde isimlendirildi. İhra- cata dayalı büyüme stratejisi ile çevreyi uzun yıllardır kirleten Çin de Yeşil Enerji Devrimi için çoktan yatırımlar yapmaya başladı. “AB planladığı bu dönüşümü Avrupa için ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirmek amacıyla hareket etmekte, oyunu kuran ve kuralları koyan merci olarak ABD ve Çin tarafından da takip edilmekte.” Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşüm, Avrupa’da pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı sağlayacak ikiz dönü- şümler olarak anılıyor. Bir yandan daha yeşil ve daha temiz bir dünya planla- nırken, diğer yandan da yepyeni sek- törler, iş alanları ve piyasalar açılacak. Yeşil ürünlere ve hizmetlere olan talep artacak. Bu girişimde ilk adımı atan, ilk yatırımları yapan ve ilk adaptasyonu sağlayanlar bu yeşil piyasanın önde gidenleri olacak. “Türkiye’deki firmaların çok yakın gelecekte AB’ye ihracat yaparken kar- bon nötralizasyon kriterini karşılamaları gerekecek.” Yeşil büyüme stratejisi Yeşil Mutabakat her ne kadar ilk bakışta çevre odaklı bir inisiyatif gibi görünse de aslında aynı zamanda yeni bir büyüme stratejisi. Ancak bu büyüme, sanayi devriminden bu yana olduğu gibi dünyanın kaynaklarını

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=