Yeşil Bina Dergisi 51. Sayı (Kasım 2020)

24 Yeşil Bina / Kasım 2020 yesilbinadergisi.com MAKALE Akıllı Binalar Pasif Binalar Çevre Dostu Sosyal Binalar YEŞİL BİNALAR VE LEED SERTİFİKALARI SEMİH ÇALAPKULU Makina Mühendisi semih.calapkulu@kuzugrup.com 21 .Yüzyılda Türkiye’mizde ve tüm dünyada, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktayız. Enerji kaynaklarının paylaşımı ile ilgili krizler, git- tikçe etkinleşen çevre bilinci, hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan ekonomik rekabet, insanları, ellerinde bulunan olanakları daha rasyonel kullanmaya zorlamaktadır. Devasal adımlarla ilerleyen iletişim sistemlerinin ışığında, globalleşen dünyanın yaşadığı bir süreçte Türkiye’nin de yerini alabilmesi, yenilikleri yakından takip edebilmesi ve yeni teknolojileri hızla adapte olmasıyla gerçekleşebilecektir. Dünyamızda meydana gelen bu değişikliklerden ülkemiz de etkilenmiş, son yıllarda özellikle büyük şehirlerimizde yaşanan hava kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaşması sonucu, ısınma ihtiyacının ekonomik ve çevreye saygılı bir şekilde sağlamanın gereği kavranarak, doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Son yıllarda doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışlar, bugün insanları tekrar kalitesiz kömüre yönlendirmekte, hava kirliliği büyük şehirlerimizi tehdit etmektedir. Enerji Kaynakları 1- Yenilenemeyen Enerji Kaynakları ( Birincil Enerji Kaynakları ): Yenilenemeyen enerji kaynakları, doğada bulundukları biçimde değiştirilmeden kullanılabilen kaynaklardır. A- Petrol B- Kömür C- Doğalgaz 2- Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Yenilenebilir enerji kaynakları kendisini yenileyen, tüken- meyen enerji kaynaklarıdır. A- Rüzgar Enerjisi B- Güneş Enerjisi C- Jeotermal Enerjisi D- Biogaz Enerjisi E- Hidro Elektrik Enerjisi Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin (NAS) Amerika için yayınladığı raporda, fosil yakıtların insan sağlına verdiği zararın yıllık kişi başına maliyeti yaklaşık 400 USD olduğunu ifade etmiştir. Yeşil Binalar başlığı altında toplanabilecek birbirinden ayırt edilmesi hiç kolay olmayan üç bina türünden bahse- dilebilir; I- Akıllı Binalar II- Pasif Binalar III- Çevre Dostu Sosyal Binalar - Akıllı binaların önceliği, doğayla bütünleşmekten çok, gelişmiş teknolojilerden yararlanarak enerjiden tasarruf etmek ve yenilenebilir enerjilerden yararlanmak olarak öne çıkmaktadır. Bu tür binalar daha çok prestij ama- cıyla yapılmaktadır. - Pasif binalar, doğayla uyuma ve onunla bütünleşmeye odaklanmakta ve doğadan en üst düzeyde yararlanarak neredeyse hiç enerjiye ihtiyaç duymamaktadır. - Çevre Dostu Sosyal Binalar, Kavramını yaklaşık %5’in altında bir ekstra maliyetle oldukça yüksek enerji tasar- rufu sağlanan binalar için kullanıyoruz. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri en düşük düzeyde tutmayı amaçlayan bu tür binalarda öne çıkan hususlar; Güneş ısı ve ışığı ile doğal havalandırma olanaklarından yararlanmaya özen gösterme, binanın yönünü iyi seçme, yalıtım ve gölgelendirme vb. uygulamalarla düşük maliyetle yüksek enerji tasarrufu sağlamaktır. Dünyada toplam enerji tüketiminin yaklaşık 1/3 nü bina- larda tüketilmekte, bu tüketim sonucu dünya atmosferine salınan toplam Karbondioksit’in %24’ü binalardaki enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeşil binalar sanıldığı gibi yüksek maliyetli değildir. Son 10 yılda içinde yapılan yeşil binalarda maliyet farkı %4-%14 dolayındadır. Türüne göre yapılan harcamaların geri

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=