E-DERGİ
YeşilBina 46.Sayı

 


E-Dergi Oku 

DOĞAL ENERJİ
ALTENSİS
VIESSMANN

KÜNYE


İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti.
Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsmail Ceyhan
ismailceyhan@b2bmedya.com

Yayın Yönetmeni
Sertaç Aytaç
sertacaytac@b2bmedya.com

Yazı İşleri
Uğur Doğan
ugurdogan@b2bmedya.com

Kemal Çalışmaz
kemalcalismaz@b2bmedya.com

Reklam
İsmail Öner
ismailoner@b2bmedya.com

Emine Erol
emineerol@b2bmedya.com

Abone
Reyhan Toydemir
abone@b2bmedya.com
Tel: 0216 651 78 78

Grafik
Ömer Duman
omerduman@b2bmedya.com

Baskı ve Cilt
Matsis Matbaa Hizmetleri Ltd. Şti.
Tel: 0212 624 21 11

Yayınlayan
İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Uğur Sok No: 2/2
34662 Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 651 78 78
Fax: 0216 651 78 98
www.yesilbinadergisi.com
www.b2bmedya.com
info@b2bmedya.com
Fiyatı: 10 TL.
© 2018 İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1307-9204

2 ayda bir yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.