E-Dergi Oku 

LEED Gold Sertifikalı Promesa Levent Tower

LEED Gold Sertifikalı Promesa Levent Tower

2 Mart 2017 | PROJE
41. Sayı (Ocak-Şubat 2017)

Sürdürülebilirlik anlamında birçok yönden avantajlı bir proje olan Promesa Levent Tower, şehir merkezinde bulunduğundan, geliştirilmemiş bir alanı ve bu alanda bulunan flora ve faunayı tahrip etmiyor, herhangi bir su kütlesine zarar vermiyor.

Promesa Levent Tower, konumu gereği yapılaşma yoğunluğu yüksek bir alanda olduğundan, sürdürülebilirlik anlamında birçok yönden avantajlı bir proje. İlk olarak proje, şehir merkezinde bulunduğundan geliştirilmemiş bir alanı ve bu alanda bulunan flora, faunayı tahrip etmiyor, herhangi bir su kütlesine zarar vermiyor. Bununla beraber, kullanıcıların proje çevresindeki temel servislerden (okul, hastane, restoran, cami vb.) herhangi bir araç kullanımına gerek duymaksızın yararlanabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca proje konumu, kullanıcıların otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarına yürüyerek ulaşımı sağlayacak şekilde seçilmiş ve bu sayede ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiş.

Projede, şehirleşmelerin en büyük problemi olan ısı adası etkisinin azaltılması için çatılarda ve sert peyzaj alanlarında açık renkli materyaller seçilmiş, yeşil alanlar maksimum oranda olacak şekilde tasarlanmış. Sert peyzaj alanlarında geçirimliliği yüksek malzemeler kullanılarak yağmur suyunun toprağa ulaşması sağlanmış.
Maksimum bina kullanıcı sayısının yüzde 5’i için bisiklet park yerleri tasarlanarak fosil yakıtlarla çalışan araç kullanımının azaltılması, bunun yanı sıra karbon emisyonlarının ve trafik yükünün düşürülmesi hedeflenmiş. Ayrıca projede bisiklet kullanıcılarına duş ve soyunma kabini imkânı sağlanarak kullanım konforları artırılacak. Projede, düşük emisyonlu araçların kullanımının teşvik edilmesi için otoparklarda 19 adet düşük emisyonu araç park yeri tasarlanmış.

Geri dönüştürülebilir malzemeler (kağıt/karton/cam/plastik/metal) için işletme sırasında bina kullanıcılarının kolaylıkla ulaşabileceği alanlara geri dönüşüm çöp kutusu yerleştirilmesi planlanmış.  Ayrıca bu geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesi için atık yönetim planı düzenlenmiş. Proje içerisinde sigara dumanı kontrolü sağlanması amacıyla proje saha dış alanlarında, binaların açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 8 metre mesafede sigara içilmesi yasaklanmış.

İç mekan hava kirlilik kontrolünün sağlanması için bina girişlerinde en az 3 metre uzunluğunda paspaslar yerleştirilmiş, bu sayede dışarıdaki toz ve kirliliğin içeri geçişinin engellenmesi amaçlanmış.

Projede kullanılan vitrifiye armatür ve rezervuarlar, standart değerlere oranla tasarruflu, düşük debili ve hacimli seçilmiş. Bu sayede, standart binalara oranla iç mekan su tüketiminde yüzde 25 tasarruf edilmiş. Bu tasarruf hem binanın maddi giderlerini hem de içme suyu tüketimini azaltıyor. Peyzaj alanlarında düşük sulama ihtiyacına sahip, yüksek adaptasyonlu bitkiler tercih edilmiş. Bu bitki seçimlerinin yanı sıra damlama sulama uygulaması yapılmış. Böylece peyzaj alanlarında şebeke suyundan yüzde 53 oranında tasarruf sağlanmış.

Projede pencere açıklıkları artırılarak düzenli olarak bulunulan mahallerin güneş ışığından maksimum oranda faydalanması temin edilmiş. Binanın konumu, çevre yapılaşma yoğunluğu ve bina yükseklikleri, cam açıklıkları ve cam ışın geçirgenlik değerleri baz alınarak yapılan gün ışığı simülasyonuna göre yüzde 77 oranında gün ışığı sağlanmış.

Projede özellikle enerji ve atmosfer ile iç mekan hava kalitesi konularında önemli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Projede herhangi bir şekilde CFC (Kloroflorokarbon) içeren soğutucu akışkan kullanılmıyor. Bu haliyle ozon tabakasının delinmesi ve küresel ısınma etkilerine katkı minimum düzeyde tutulmuş.

Havalandırma Sisteminde %34 Tasaruf Sağlanmış
Havalandırma sisteminde yüzde 34, mahal ısıtma ve soğutmada yüzde 78, iç aydınlatmada yüzde 5 ve dış aydınlatmada yüzde 31 oranında tasarruf sağlanmış. İç mekanlarda LEED kapsamında önerilen ASHRAE 62.1-2007 standardındaki minimum havalandırma değerleri yüzde 30 oranında artırılarak mahallere taze hava beslemesi ve konforlu bir havalandırma sistem tasarımı yapılmış. Egzoz değerleri de ASHRAE 62.1-2007 standardında önerilen minimum değerlerin üzerinde sağlanmış.
Projede kullanıcıların termal konfor seviyeleri de düşünülmüş ve termal konforun sağlanması gerekli alanlarda termostat yerleşimi gerçekleştirilmiş. Bina kullanıcılarının bireysel olarak termal konfor seviyelerini kontrol edebilmesi sağlanmış.

Sürdürülebilir Stratejiler İzlenmiş
Tüm bu sürdürülebilir tasarım kriterlerine ek olarak, inşaat uygulamalarında da sürdürülebilir stratejiler izlenmiş. Toprak erozyonunun önlenmesi, bölgeden geçen su kaynaklarının ve hatlarının korunması, toz kontrolünün sağlanması için inşaat sahasında gerekli tedbirler alınmış, inşaat aşamasında oluşan geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşümü sağlanmış. Daha sağlıklı iç mekanlar inşa edilebilmesi için hava kanalları ve malzemeler, inşaat aşamasında oluşabilecek toz, nem ve kimyasal kontaminasyonlardan korunmuş.
Ulaşımdan kaynaklanan emisyonun azaltılması ve hammadde kaynaklarının korunması için sürdürülebilir kaynaklı malzemeler tercih edilmiş.

Proje Mimarı: Serdar Tuna
Sertifika: GOLD
İşveren: Promesa İnşaat
Yapım Yılı: 2014/2015
Proje Alanı: 65.000 m2
Proje Alanı: Levent / İstanbul
LEED Danışmalığı: ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık

 


İlginizi çekebilir...

Yüksek Performanslı Bir Yeşil Bina: İzmir Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası

Yüksek performanslı yeşil binaların yaşam döngüsü, bina duvarlarını aşan, şehir planlamasını, toplumu ve saha planlamasını içeren genis kapsamlı, bina...
24 Ekim 2018

Türkiye'nin ilk Dikey Ormanı GREENOX, Türkiye'nin ilk EDGE Sertifikalı Projesi Oldu

GREENOX, Edge sertifika sürecini Turkeco'nun danışmanlığında başarıyla tamamladı....
4 Temmuz 2018

LEED Gold Sertifikalı BASF Merkez Ofisi

Sürdürülebilir strateji ve çözümlerin uygulandığı BASF Merkez Ofisi'nde birçok çevre dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiş....
4 Temmuz 2018

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.