E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Doğu Avrupa Ülkeleri Enerji Verimliliği için Bulgaristan'da Buluştu

Doğu Avrupa Ülkeleri Enerji Verimliliği için Bulgaristan'da Buluştu

1 Eylül 2016 Perşembe / 16:01 | HABERLER
38. Sayı (Temmuz-Ağustos 2016)

Ahmet Acar Proje Yöneticisi ÇEDBİK

Bulgaristan’ın Balçık şehrinde 22-25 Haziran tarihleri arasında, Karadeniz kıyısına yakın bir otelde gerçekleşen C4E (Central and Eastern European Energy Efficiency) Forumu, Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen katılımcılarla resmi olmayan bir havada gerçekleşti. Enerji verimliliğiyle ilgili farklı boyutlarda konuların konuşulduğu etkinlikte üç gün boyunca paralel oturumların yanı sıra önemli konuşmacıların sunumları ve network amaçlı tartışma oturumları yapıldı.

Forum kısmına geçmeden önce, Build Upon Projesi çalıştayına kısaca değinmek istiyorum...  Mevcut binaların enerji verimliliğine yönelik iyileştirilmesini konu alan, 13 ülkenin Yeşil Bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen ve bu konuyla ilgili bilgi paylaşımı ve sorunların çözülmesi amaçlı ortak platform yaratmayı amaçlayan proje kapsamında Bulgaristan, Yeşil Bina Konseyi ulusal çalıştayını forum başlamadan bir gün önce gerçekleştirdi. Bu çalıştayda farklı ülkelerden önemli katılımcılar Bulgaristan’ın ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin enerji verimliliği renovasyonu sorunlarını tartışarak farklı başlıklar altında çözümler aradılar. Bir gün süren çalıştayın ardından serbest zaman ve forum katılımcılarının gelmesiyle birlikte kayıtlar başladı.Forumun ilk günü, katılımcıların oldukça zengin olan program içeriğine adapte olmaya çalışmasıyla başladı. Paralel yürütülen ve çok çeşitli ve önemli konunun tartışıldığı oturumlardan hangisine gireceğimizi seçmek ayrı bir çalışma gerektiriyordu. Avrupa ülkelerinden kamu, özel sektör, akademi, STK gibi farklı perspektiflerden önemli konuşmacıların sunumlar yaptığı oturumlarda ülkelerin enerji verimliliği politikaları, iklim değişikliği, bina enerji iyileştirmeleri ve farklı sektörlerin bu konuya bakışına değinildi. Ayrıca Avrupa Komisyonu Enerji Birliği Başkan Yardımcısı’nın da aralarında olduğu önemli konuşmacılar Avrupa’nın bina enerji iyileştirmelerindeki mevcut durumunu aktardılar. Avrupa’nın neredeyse tüm ülkelerinden ve tüm sektörlerinden katılımcılar bulunduğu için tüm oturumlar inanılmaz değerli bilgi paylaşımlarına ve fikirlere sahne oldu. Örneğin, enerji verimliliğiyle ilgili teşvik mekanizmaları örneklerinin paylaşıldığı ve fikir yürütüldüğü tartışma çok öğreticiydi.

Forumun ikinci günü ise bölgesel ve şehirsel bazda enerji verimliliği sorunları ve çözümleri ile farklı bina tiplerine yönelik örnek projeler ve olası çözümler tartışıldı. Ayrıca enerji ajanslarından ve global enerji kuruluşlarından konuşmacılar önemli sunumlar yaparak enerji verimliliğinin sosyal boyutlarına da değindiler. Sunum ve tartışma oturumlarının dışında “informal” oturumlar yapılarak hem network yapma hem tartışma ortamları sağlandı, bu bölümler daha spesifik soruların tartışıldığı ve somut çözümlerin konuşulduğu yerler oldu. İkinci günün sonunda yapılan “project lab” ve kapanış oturumu ise tartışılan tüm konuların somut önerilere döküldüğü ve özetlendiği bölümlerdi.

Etkinliğin düzenlendiği otel her türlü sosyal etkinlik ve dinlence imkanı sunduğu için katılımcılar çok rahat bir ortamda toplantılara katıldılar. Yazlık kıyafetlerin giyildiği etkinlikte toplantılardan arta kalan zamanlarda kokteyl ve partiler düzenlendi. Etkinliği düzenleyen üç kuruluş European Climate Foundation, Bulgaristan Yeşil Binalar Konseyi ve Chance for Buildings gerçekten büyük iş başardılar. Etkinliğe sponsor olan Knauf Insulation, Philips ve Velux ise verdikleri destekle önemli bir etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağladılar.
Etkinliği düzenleyen ve destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederken önemli bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Bu toplantı, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik ayrı bir Enerji Verimliliği projesine de temel teşkil etmiş durumda. Kendisine özgü sorunları olan ve sosyal - ekonomik şartları Batı Avrupa ülkelerinden farklı olan Doğu Avrupa ülkelerine özgü bir proje, hem Türkiye’ye hem de projenin içinde bulunan diğer ülkelere daha büyük yararlar sağlar diye düşünüyorum.

Enerjinin gerçekten insanların ihtiyacı için ve verimli kullanıldığı, doğayla barışık bir gelecek umuduyla...

 


İlginizi çekebilir...

Levent Gökçe Saint-Gobain Türkiye CEO'su Oldu

14 yıl boyunca Saint-Gobain bünyesinde Genel Direktör olarak görev alan ve son 2 yıldır İzocam'da Genel Direktörlük görevini başarı ile yürüten Le...
3 Nisan 2019 Çarşamba / 10:08

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu Temmuz Ayında Düzenlenecek

Bir Avrupa Birliği projesi kapsamında ortaya çıkan 'Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'nun dördüncüsü 18-20 Temmuz 2019'da Dal...
28 Şubat 2019 Perşembe / 11:47

Amerikan Hastanesi Yeşil Bina Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında yer alan Amerikan Hastanesi, çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan 'LEED EBOM (Existing Bu...
13 Şubat 2019 Çarşamba / 10:22

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.