E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

İlave Yüzde 14 Enerji Tasarrufu

İlave Yüzde 14 Enerji Tasarrufu

27 Nisan 2015 Pazartesi / 11:01 | KONUK YAZAR
30. Sayı (Mart-Nisan 2015)

Makine Yük. Müh. Nuri Ertokat Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Konvansiyonel enerji rezervlerinin kısıtlı miktarda olması nedeniyle enerji tüketimi konusunda tüm dünyada dikkatli davranılmakta, her alandaki enerji tüketimini en aza indirmek için yasal düzenlemeler yapılmaktadır.
Ülkemizde de bu konuya yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 25 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” gelmektedir. Bu belgede özetle, ülkemizde tüketilen enerji miktarının 2011 yılı değerlerine göre 2023 yılına gelindiğinde en az yüzde 20 azaltılması hedeflenmektedir. Belgede hedefler 7 başlık altında toplanmıştır. Bu yazıda 2 numaralı “Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak” konulu hedeften bahsedeceğiz.


Bu hedefe ulaşabilmek için yürürlükteki mevzuatın, AB uygulamaları paralelinde revize edilmesi gerekmektedir. Böylece binaların, kullanım amacına (otel, hastane, mesken, okul, AVM) binanın bulunduğu bölgenin iklim koşullarına (sıcaklık, rüzgar etkisi vb) mimari tasarımına (yönlendirme vb) ve yürürlükteki zorunlu standartlara (TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları) uygun inşa edilme durumuna göre azami yıllık enerji talebi belirlenecek ve söz konusu enerji karşılığı atmosfere salınacak azami CO2 emisyon miktarı hesaplanarak, sınır değerleri aşan projelere inşaat ruhsatı verilmeyecektir. Mevcut binaların da iyileştirilmek suretiyle bu sınır değerlere yaklaştırılması özendirilecektir. 

Söz konusu enerji strateji belgesinde yer alan ve yapılması istenen bu ana başlıklar, ülkemizde yıllardan beri yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak AB mevzuatı paralelinde güncellemeler konusunda çok hızlı davranılamadığı da açıktır.


Örneğin TSE tarafından hazırlanan ve Aralık 2013’te yayınlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine defalarca hatırlatıldığı halde anlayamadığımız nedenlerle halen Resmi Gazete’de yayınlanmadığı için uyulması zorunlu standart özelliğini kazanamamıştır.


Gelelim yazının başlığında söz ettiğimiz l=0,11 W/mK konusuna...
Türk Ytong’un uzun zamandan beri yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları nihayet meyvesini verdi. İstanbul, Antalya, Tekirdağ ve Bilecik’teki tüm tesislerimizde üretilen Ytong Duvar Blokları ile örülen duvarların ısı iletkenlik hesap değerleri l=0,11 W/mK olarak belgelendi. Söz konusu belge, İTBAK (İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu) tarafından 01 Aralık 2014 tarihinde verilmiştir.


Bu yeni ısı iletkenlik hesap değerinin önemi ve anlamı şudur: Mimar ve mühendislerimiz projelerinde Ytong Duvar Bloklarını tercih ederek, ülkemiz enerji tasarrufuna eskiye oranla ilave %14 katkı sağlamış oluyorlar. Yukarıda sözünü ettiğim “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi”nde verilen tasarruf hedeflerinde, binaların dış duvarlarından tüketilen enerjinin, TS 825 hesaplarında eskiye göre yüzde 14 daha azaldığı görülecektir. Bu miktar, Türk Ytong’un yapı sektörüne ve ülke ekonomisine önemli bir katkısıdır.


Isı yalıtım projelerinin hesaplamasında görülecektir ki Ytong’un bu yeni ısı iletkenlik hesap değeriyle birçok projede dış duvarlarda ilave bir yalıtım katmanı gerekmeksizin, yönetmelik ve standartlar tarafından öngörülen şartlar sağlanmış olacaktır.


Dış cephelerde yer alan betonarme yüzeylerin ısı iletkenlik hesap değeri  l=0,05 W/mK olan Ytong Yalıtım Plaklarıyla yalıtılması sonucu da yapının toplam dış cephesi, A1 sınıfı yanmaz bir cephe haline gelir, ki bu da yangın yönetmeliklerimiz açısından istenen önemli bir konudur. Çok önemli bir başka konu da, yapıların inşasında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerine uyulmamasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konudaki hassasiyeti ve yayınladığı genelgeye rağmen mimar ve mühendislerimizin, yönetmeliği tam anlamıyla dikkate almadıklarını düşündürmektedir. Yoksa kim kendini ateşe atarak yönetmeliğe uygun olmayan bir çalışma yürütebilir ki?

 


İlginizi çekebilir...

Tasarım ve Ekoloji Bağlamında, Tasarımcı Sorumlulukları ve Dönüşüm Fırsatları

Bauhause ekolünün temsilcisi bir okulun yetiştirdiği bir sanatçı olarak, iyi bir atölyeci olma özelliğim sayesinde ilk kitabımda ekolojik yapıların ta...
19 Aralık 2018 Çarşamba / 09:00

Beşikten Beşiğe Atık - Dr. Duygu Erten

Doğa kanunlarının doğrusal bir çizgisi yoktur. Bütün kaynaklar ve yaşam, döngüseldir. Hücreler dokuları; dokular, organları ve sistemleri; sistemler d...
10 Mayıs 2018 Perşembe / 16:52

Dummies Serisi III - Kamu Hastaneleri için LEED

Dr. Duygu Erten LEED AP BD+C, LEED Faculty, BREEAM Fellow, DGNB Auditor, LEED International Yönetim Kurulu Üyesi...
6 Mart 2018 Salı / 22:44

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.