E-Dergi Oku 

BUILD UPON2 Türkiye'den Eskişehir Pilot Şehir Olarak Belirlendi

BUILD UPON2 Türkiye'den Eskişehir Pilot Şehir Olarak Belirlendi

17 Şubat 2020 | HABERLER796 kez okundu

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ülkenin yeşil bina konseyleri, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) ve Climate Alliance’ın ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon2 projesi, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereğince istenen, ulusal renovasyon stratejilerinin etkinliğini ve uygulanmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin genel amacı ise en az 10 şehrin mevcut bina stoklarını 2050'ye kadar karbonsuzlaştırma hedefini benimsemesi, bu konuda stratejilerinin geliştirilmesi ve şehirlerin taahhütte bulunmasını sağlamaktır. Projede, 8 Pilot Şehir arasında Türkiye’yi temsilen Eskişehir, pilot şehrimiz olarak belirlenmiştir.
Sekiz pilot şehir projede aktif olarak yer alacaktır:
• Velika Gorica, Hırvatistan
• Budaörs, Macaristan
• Dublin, İrlanda
• Padova, İtalya
• Wroclaw, Polonya
• Madrid, İspanya
• Eskişehir, Türkiye
• Leeds, İngiltere
Türkiye'de 2021’e kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinlikler sonucunda ulusal düzeyde renovasyon etki çerçevesi geliştirilecek ve çerçevenin uygulanması ve izlenmesi için metodolojiler geliştirilecektir. Çerçevenin test edilmesi ve çerçeveyi takip eden diğer şehirler için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
Yerel düzeyde veri toplanarak geliştirilecek bu çerçeve, renovasyon ile ulusal düzeyde politika ve karar alma süreçleri arasında bağlayıcı bir etki oluşturacaktır.
Proje kapsamında geliştirilen çerçeve, ileride AB’nin EPBD’yi uygulamasında ve bina stoğunu karbonsuzlaştırmaya yönelik çaba harcayan, Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atan şehirler ve özellikle ulusal yapı stratejilerinde rehberlik arayan hükümetler için bir model oluşturacaktır.


Neden Binalar? Neden BUILD UPON 2
Binalar, AB'deki enerji tüketiminin %40'ından sorumludur. Bugün var olan binaların %90'ı hala 2050'de olacağından, mevcut bina stokunun iyileştirilmesi karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşma da önemli rol oynar. Ancak Avrupa’daki binaların renovasyonu belirtilen hedeflere ulaşmak için yetersiz kalmaktadır. Avrupalıların %75’i şehirlerde yaşadığından, şehirlerin Avrupa'nın bina renovasyon mücadelesine liderlik etmeleri büyük önem taşımaktadır.
BUILD UPON ilk olarak 2015 yılında başlatıldı. Proje kapsamında Avrupa bina renovasyon konusunda var olan sorunlarını çözmeye çalışan 2.000’nin üzerinde çeşitli kuruluşlardan paydaşları bir araya getiren bir topluluk oluşturuldu. Projenin birinci fazı ulusal renovasyon stratejilerinin yerel şehir ölçeğinde bir eylemi kolaylaştırmaya yönelik kilit önerileri içermektedir. Bu yüzden BUILD UPON2 ulusal bina renovasyon stratejilerini uygulama konusunda yerel bir eylem oluşturmak ve bu eylemi kolaylaştırmak için Avrupa şehirlerini bir araya getirecektir. Proje faaliyetleri İspanya Yeşil Bina Konseyi’nin liderliğinde 8 Avrupa ülkesinde yürütülecektir.
BUILD UPON2 dünyanın en geniş kapsamlı bina renovasyon projesinin ikinci fazıdır. Proje Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı Hibe Sözleşmesi Numarası 840926 – BUILD UPON2 - H2020 - LC-SC3-EE-16-2018 kapsamında 1.731.755 € hibe almıştır.
Avrupa enerji renovasyonu pazar payı 109 milyon €’dur ve 800.000’den fazla iş imkanı sunmaktadır (Renovate Europe). Sektör, Avrupa ekonomisine katkı sağlayacak çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren iş fırsatları yaratacaktır. Renovasyon sayesinde mühendisler ve mimarlar gibi geniş iş kollarından profesyonellere yerel iş imkanları sağlanacaktır.


 


İlginizi çekebilir...

Dünya Yeşil Binalar Haftası Başlıyor

Bu yıl da ÇEDBİK, 6 gün sürecek bir etkinlik düzenliyor....
21 Eylül 2020

Afyon Ticaret Odası Binası BREEAM In-Use Kategorisinde Olağanüstü Derecesi Aldı

TURKECO'nun danışmanlığını yaptığı Afyon Ticaret Odası Binası, BREEAM In-Use kategorisinde, Türkiye'de ilk BREEAM-In-Use Outstanding (Olağanüs...
28 Temmuz 2020

ÇEDBİK, LEED Zero Semineri 2 Temmuz Tarihinde Yapılacak

LEED yirmi yılı aşkın bir süredir yüksek performanslı binalar ve araziler için bir çerçeve sunarak sera gazı emisyonlarını azaltma da önemli bir rol o...
25 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.