E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
VIESSMANN
ALTENSİS
DOĞAL ENERJİ

EDGE Sertifikası

EDGE Sertifikası

29 Ekim 2017 Pazar / 17:07 | HABERLER
45. Sayı (Eylül-Ekim 2017)

KATYA KAYA / EDGE Uzmanı, TURKECO İnşaat ve Enerji Ltd.

kkaya@turkeco.com

Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle hızlı nüfus artışıyla birlikte enerji ve su gibi kaynaklara olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu ülkelerde enerji tüketiminin yüzde 35’inden ve su tüketiminin yüzde 5’inden binalar sorumludur. Ayrıca yıllık sera gazı salımlarının yüzde 15’i bina yapımı ve işletmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki durumu incelediğimizde de bu tablonun çok farklı olmadığı görülmektedir.

Artan nüfus, konut ihtiyacının karşılanmasının ötesinde, yaşam standardı ve binaların kalitesinde de gelişme beklemektedir. Bu talebin Yeşil Binalarla karşılanması, düşük maliyetlerle kaynak verimliliğinin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir fırsat sunar. Küresel ölçekte ortaya çıkan gönüllü Yeşil Bina sertifi kasyon sistemleri, bu beklentilere çözüm sağlamaktadır. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) gibi Yeşil Bina sertifi kasyon sistemleri ülkemizde de yaygınlaştı ve sertifi ka başvuruları bini aştı.

Bu sertifi ka sistemleri kimi zaman ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfusun tamamı için erişilebilir olamamakla, üst gelir gruplarının erişimiyle kısıtlı kalmakla eleştirilmektedirler. Bu sorun, Dünya Bankası Grubu üyesi ve gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren dünyanın en büyük kalkınma kuruluşu olan IFC (International Finance Corporation)’nin dikkatini çekmiştir. Yeşil Binaların sağladığı tasarrufun, üst gelir gruplarındansa, fatura harcamalarının hane gelirinin yüzde 20’sine varabilen düşük gelir grupları için daha büyük önem taşıdığı görülmektedir.  Yeşil Binalar, hanelerin tasarruf yapmalarını sağlayarak, ekonomik dirençlerinin güçlenmesine destek olabilecek araçlar olarak değerlendirilebilirler. Bu hedefle yola çıkan IFC, Yeşil Binaları gelişmekte olan ülkelerde herkesin erişimine açmak için EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies / Yüksek Verimlilik için Tasarımda Mükemmellik) Yeşil Bina Sertifika Sistemi’ni geliştirdi.

EDGE, Türkiye’nin de dahil olduğu 130’dan fazla ülkede Yeşil Bina yapmanın “Hızlı”, “Kolay” ve “Ekonomik” bir yoludur. Proje ekiplerinin ve gayrımenkul geliştiricilerin tasarımlarını yerel ölçütlere göre optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunmaktadır. EDGE’i diğer Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerinden  ayıran en temel özellik, yerel standart ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olmasıyla birlikte pazardaki tüm aktörlerin finansal ve çevresel etkileri gözlemleyebilmesine olanak sağlamasıdır. Sürekli gelişen kapsamıyla EDGE, konutlar, ofisler, sağlık yapıları, perakende sektörü yapıları ve oteller dahil, yeni ve mevcut binalar için kullanılabilmektedir.

EDGE, herkes için ücretsiz ve çevrimiçi olarak kullanılabilen bir yazılım ile desteklenmektedir. Edgebuildings.com’dan erişilebilen EDGE yazılımı, yerel maliyetler ve iklim verileri kullanarak projenin konumuna özgü sonuçlar sunmaktadır. Basit görünen kullanıcı arayüzünün arkasında detaylı modellemeler ve hesaplamalar yapan yazılım, kullanıcılara sadece binalarının verimliliği değil, aynı zamanda ek maliyet, yatırım bedelleri ve yatırım geri dönüş süreleri hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu özelliğiyle EDGE yazılımı, hem bir Yeşil Bina tasarlama aracı, hem de bir yatırım hesaplama aracı olarak kullanılabilmektedir.

EDGE Standardı, sistemin sayısal yaklaşımının çerçevesini oluşturmaktadır. Projelerin EDGE standardını sağlayabilmesi ve sertifikasyonu almaya hak kazanması için yerel standartlara uygun olarak hazırlanan referans bina ile karşılaştırıldığında işletme enerjisi tüketiminde, su kullanımında ve malzemelerdeki gömülü enerjide asgari yüzde 20’lik verimliliği sağlamak zorundadır. Enerji, su ve malzemelerde gömülü enerji alanlarının her birinde en az yüzde 20 verimliliğe erişen bir proje EDGE Yeşil Bina Sertifikası almaya uygun bulunmaktadır.

EDGE’de sertifikasyon süreci EDGE yazılımı üzerinden sürdürülerek kullanım kolaylaştırılmıştır. Süreç, proje detaylarının EDGE yazılımına girilmesi ile başlamaktadır. Proje yüzde 20 standarda erişiyorsa, sertifika veren bir kurumla anlaşılır ve proje için bir EDGE Denetçisi belirlenir (EDGE sertifikası Türkiye’de ve dünya genelinde IFC’nin küresel ortakları GBCI ve SGS-thinkstep tarafından verilmektedir. Kullanımın yaygın olduğu ülkelerde ise yerel sertifika veren kurumlar devreye girmektedir). Proje tasarımına veya uygulamasına dair belgeler müşteriler veya EDGE Uzmanları tarafından yazılıma yüklenir. EDGE Denetçileri bu belgeleri hem tasarım hem de inşaat aşamalarında denetler. Tasarım süreci sonunda proje, üç yıl geçerliliği olan EDGE Tasarım Sertifikasını alarak, müşterilere ve pazar paydaşlarına Yeşil Bina olacağını gösterir. Nihai geçerliliği olan ise, inşaat sonrası saha denetimi de yapılarak projeyi onaylayan ve projenin performansını kanıtlayan EDGE sertifikasıdır.

Türkiye’de, ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) ve IFC arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde tanıtım toplantıları ve EDGE Uzmanı yetiştirmeye yönelik teknik eğitimler verilmeye başlandı.

TURKECO şirketi olarak biz de Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC)’nun yeni sunduğu EDGE sisteminin ilk uzmanlarından olduk. Yeşil Bina tasarlamayı ve inşa etmeyi herkes için erişilebilir hale getiren EDGE Yeşil Bina sisteminin bu eğitimlerinin ülkemizde Yeşil Binaların yaygınlaşması için önemli bir kapı açacağını umuyoruz.


 


İlginizi çekebilir...

Friterm'in Yeni Tesisi, BREEAM Very Good Sertifikası Aldı

Kocaeli Makine İhtisas OSB'de 60 dönüm arsa üzerine kurulan ve 32 bin 149 metrekare kapalı alana sahip yeni Friterm üretim tesisi, BREEAM Europe C...
24 Ekim 2018 Çarşamba / 14:48

Tunç Korun, İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkanı Oldu

Form Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tunç Korun, İSKİD bünyesinde oluşturulan Isı Pompası Komisyonu başkanı oldu....
24 Ekim 2018 Çarşamba / 14:43

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018 İzleyicilerle Buluşuyor

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF), 22-25 Kasım tarihleri arasında, karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata...
24 Ekim 2018 Çarşamba / 14:42